Privacy Policy


นโยบายการซื้อสินค้า (Buying Policy)

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้
สั่งซื้อผ่านทาง ระบบร้านค้าแบบออนไลน์
ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ปุ่ม Order ในหน้ารายละเอียดของตัวสินค้าและดำเนินตามขั้นตอนในการกรอกรายละเอียดผู้สั่งซื้อ
ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง อี-เมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อ
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลสั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระแจ้ง
การสั่งซื้อทาง อี-เมล์ให้กับลูกค้าในทันที


นโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)

เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ช่องทางการชำระเงิน ชำระโดยบัตรเครดิตผ่านบริการ PayPal
2. ชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) โดยนำเงินชำระค่าสินค้า
ชำระผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี สยามไพลิน เน็ต สโตร์
เลขที่บัญชี 016-8-05366-5 สาขาคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์

เมื่อลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าแล้วให้ส่งข้อความ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน
ไปยังเมล์ siampailin@siampailin.com หรือ siampailinnetstore@gmail.com พร้อมหลัก
ฐานการชำระเงิน ชื่อผู้ชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เจ้าหน้า
จะดำเนินการตรวจสอบยอดเงินที่ชำระกับบัญชีธนาคาร และยืนยันกับท่าน ทางอี-เมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้

นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
จัดส่งฟรี ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น กรณีรายการ
*ท่านลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ ระบบออนไลน์ ไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ จัดส่งฟรี!! ทั่วประเทศ
กำหนดส่งสินค้า วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ช่องทางการจัดส่งสินค้า

สยามไพลิน เน็ต สโตร์มีช่องทางการจัดส่งสินค้าโดยส่งทาง EMS โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านลูกค้าภายใน 3-10 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว) ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
กรณีส่งสินค้าผ่านช่องทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ (Cancellation Policy Order)

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่มีค่าดำเนินการ
สยามไพลิน เน็ต สโตร์ จะคืนค่าสินค้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารเรียกเก็บอันอาจจะเกิดขึ้นจะถูกหักจากค่าสินค้าที่โอนคืนให้ผู้สั่งซื้อสินค้า

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ (Order Cancellation)

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-9141-1962 แจ้งผ่านที่อีเมล์ siampailin@siampailin.com หรือ siampailinnetstore@gmail.com

นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า (Return Policy)

สยามไพลิน เน็ต สโตร์ ไม่มีนโยบายในการคืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสินค้าดังกล่าวผลิตโดยองค์กรการกุศล สยามไพลิน เน็ต สโตร์ เป็นเพียงตัวกลาง
รับคำสั่งซื้อส่งไปยังองค์กรการกุศลของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อ หากมีการขอคืนผลิตภัณฑ์และ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สยามไพลิน เน็ต สโตร์ จะดำเนินการประสานงานติดต่อองค์กรการกุศลเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ให้เท่านั้น การขอคืนผลิตภัณฑ์ และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ อยู่ที่การตัดสินใจขององค์กรการกุศลนั้นๆ

นโยบายการรับประกันสินค้า (Product Guarantee Policy)

สยามไพลิน เน็ต สโตร์ ไม่มีนโยบายการรับประกันสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยองค์กรการกุศล และชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้า หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา และงานผลิตด้วยมือ คุณภาพ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันไป แต่หากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแตกต่างไปจากภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.siampailin.com แล้ว สยามไพลิน เน็ต สโตร์จะดำเนินการประสานงานกับองค์กรการกุศลในการตรวจสอบ ทั้งนี้การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับองค์กรการกุศล และชุมชนในท้องถิ่นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะตัดสินใจ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

www.siampailin.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.siampailin.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์เท่านั้น โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านลูกค้าต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "Contact us"หรืออีเมล์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24ชม.

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.siampailin.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.siampailin.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้า และบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์
เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล ดังนี้
1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
4) ประเภทของการสืบค้น
5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.siampailin.com มีการรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สยามไพลิน เน็ต สโตร์ ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าชมและของลูกค้า และไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลของลูกค้าเผยแพร่ต่อบุคคลที่ 3 ข้อมูลของลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของสยามไพลิน เน็ต สโตร์ จะถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้บนฐานข้อมูลเพียงเพื่อประมวลผลด้านการสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น
สยามไพลิน เน็ต สโตร์ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่สยามไพลิน เน็ต สโตร์ และท่านลูกค้ายังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านลูกค้าได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านลูกค้า หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.siampailin.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง
3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.siampailin.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เว็บไซต์ www.siampailin.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.siampailin.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.siampailin.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์ www.siampailin.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.siampalin.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.siampailin.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Complaint Policy & Dispute Solution)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต สยามไพลิน เน็ต สโตร์ (www.siampailin.com) จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

สยามไพลิน เน็ต สโตร์ (www.siampailin.com) จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
สยามไพลิน เน็ต สโตร์ (www.siampailin.com) จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ และจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.siampailin.com Contact เมนูได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ไปยัง

สยามไพลิน เน็ต สโตร์
99/23 หมู่ 5 ต.ลำโพ
อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail : siampailin@siampailin.com หรือ siampailinnetstore@gmail.com

ช่องทางที่ 3 ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า
ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมาไปยัง
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 ()
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th เรื่อง Solutions for complaints
เว็บไซด์ :http://www.trustmarkthai.com/ecm/public/complaint/rule.html

อนึ่ง สยามไพลิน เน็ต สโตร์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเว็ปไซต์ www.siampailin.com ได้เชื่อมต่อกับแอพลิเคชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ของ กูเกิ้ล (Google analytics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น

Buying Policy

Customer is able to order and buy product through on-line channel on the website only in anytime by using Order bottom
on the page of product detail and process following further steps guided by each webpage. You need to fill the form of
purchase order, input your name, sending address, contact number and e-mail address. When Siam Pailin net store receives your order we will summarize your order including payment to you through e-mail to you immediately.

Payment Policy

When you made the purchase order, you are able to select payment channels details as follow:
1. Credit card payment through PayPal services.
2. Payment in advance through
Kasikornthai Bank
Siam Pailin Net Store
Account number 016-8-05366-5 Cristal PTT Chaiyapruk Branch
After the payment done, please confirm your payment with the deposit slip to siampailin@siampailin.com or
siampailinnetstore@gmail.com
When we verify the correctness of the transaction our confirmation will be send to your e-mail immediately.

Shipping Policy

Siam Pailin Net Store will deliver the product purchased on which ordered through the website www.siampailin.com without any delivery
charge within the Kingdom of Thailand. No minimum order is required. For overseas order, FOB price will be applied and
the delivery charge will be based on international delivery services charge.

Delivery Channel

Siam Pailin net Store will deliver the product purchased through Thai Post Co., Ltd. by EMS basis within the Kingdom of Thailand only the duration is upon to the distance which shall be between 3-10 days and you are able to keep tracking
the delivery status from the post registered number that shall be given to you together with our confirmation through
the website following :
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

Order cancellation Policy

Customers are able to cancel their purchase order as long as the purchased product is not on the
way of delivery process. Such the cancellation doesn’t have any fine, the payment will be reverted
to the purchaser whose name match with customer account name, any fees from such the reversion
which shall be occurred by the bank will be deducted from the amount transferred.

Cancellation procedure.
Customers who would like to cancel their purchase order please message to siampailin@siampailin.com or
siampailinnetstore@gmail.com referring your purchase order number and product code with the amount of
payment.

Product Return Policy

Siam Pailin Net Store doesn’t have any product return Policy and/or changing product Policy, Siam Pailin Net Store
acts as a middle person between purchaser and charities, local communities. However, if we receive such the claim of
product return and/or changing, we will coordinate with the charity, community whose product was sold to find out the
best solution for this matter on case by case basis.

Product guarantee Policy
Siam Pailin Net Store doesn’t have any product guarantee due to the nature of product which is mostly made by hand, pottery, and handicraft by charities and local communities. However, if the product received by customer is significantly different from the product picture shown on our website and is claimed by the customer, we will coordinate with the charities, communities whose product was sold to you to find out the best solution on case by case basis.

Privacy Policy
Siam Pailin Net Store would like to notify our website policy regarding customer information keeping record and privacy policy details as follow:

Communication with customer

Siam Pailin Net Store will communicate with customer through e-mail only. Any message will notify its purpose on the
Subject of the e-mail. If the customer would like to contact with us, please click the Contact Us menu, we will feedback to you with in 24 hours.

Visiting our website www.siampailin.com
You are able to visit our website www.siampailin.com to search any product and services without notifying your data
on our website.
Siam Pailin Net Store always updates its website continuously; we have data collection system on tracking searching
behavior of our website visitors in order to further improve to reach our target group properly and efficiency. The data
that we collect are as follow:

1) Date and time of the website visited
2) Each Web page view
3) Duration of website visited.
4) Searching type
5) Internet provider
6) Website view before and after view completion

Data collection and maintenance Policy

Siam Pailin Net Store doesn’t have any policy on personal data disclosure to other third party, customer data who purchase
any product from the website will be secretly maintained on our database in order to purchase order process only. The personal data will be kept as long as customer is on dealing with us, any e-mail message response between customer and Siam Pailin Net Store will be kept just for follow-up and tracking only.

Complaint and dispute solution policy

Siam Pailin Net Store will consider the complaint immediately. And notify the relevant authorities to investigate the facts about that. Complaints and take corrective action as appropriate.

Siam Pailin Net Store will track the progress periodically. We will inform the result within a reasonable period of notice to the complainant. Without charge

Channels of complaint

The person who makes complaint must describe the detail of complaint with the name, address and phone number of contact person. And sent to Siam Pailin Net Store into three channels detail as follow:

1. Postal Mail complaint send to
Siam Pailin Net Store
99/23 Moo 5, Tumbol Lumpo,
Amphur Bangbuotong, Nontaburi 11110

2. Complaint through www.siampailin.com using Contact menu
or email directly to us as the addresses below:
siampailin@siampailin.com or siampailinnetstore@gmail.com


3. If customer do not satisfy with the dispute resolution process by us , customers can use the external method to settle the dispute.

Department of Business Development
44/100 Nonthaburi 1 Rd, Bangkrasor, Muang Nontaburu 11000 Thailand
Tel. 0-2547-5960 Fax. 0-2547-5973 (Trust Mark department)
Email : e-commerce@dbd.go.th
http://www.trustmarkthai.com/ecm/public/complaint/rule.html


The Computer Crime Act BE 2550 and tthe protection of personal data Act of the Kingdom of Thailand will be applied for personal data maintenance with Siam Pailin Net Store


Google Analytics Addendum

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files saved on your computer, to help the website analyze how you use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. If this website anonymizes IP addresses, your IP address will be truncated by Google within a EU member state or other EEA state before being transmitted to the US. Only in exceptional situations will your full IP address be transmitted to Google servers in the United States and truncated there. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. You can also prevent Google from collecting information (including your IP address) via cookies and processing this information by downloading this browser plugin and installing it: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

You can prevent data collection via Google Analytics by clicking here. An "Opt-out Cookie" shall then be applied to your website which shall prevent any future collection of your data when visiting this website.

Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found at the Google Analytics Terms of Service or at the Google Analytics Privacy Overview. Please note that on this website, Google Analytics is supplemented by "gat._anonymizeIp();" to ensure anonymized collection of IP addresses (IP masking).


reCAPTCHA

We use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google) to protect your submissions via internet submission forms on this site. This plugin checks if you are a person in order to prevent certain website functions from being (ab)used by spam bots (particularly comments). This plugin query includes the sending of the IP address and possibly other data required by Google for the Google reCAPTCHA service. For this purpose your input will be communicated to and used by Google. However, your IP address is previously truncated by Google within member states of the European Union or in other states which are party to the agreement on the European Economic Area and is, as such, anonymized. Only in exceptional cases is a full IP address transmitted to a Google server in the United States and truncated there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of this service. The IP address provided by reCaptcha from your browser shall not be merged with any other data from Google.
This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google Inc.). For more information about Google's privacy policy, please visit: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
By using the reCAPTCHA service, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.